K.M.K. Box d.o.o.
Industrijska cesta 13f
6310 Izola, Slovenija

E: kmk@kmkbox.eu
T: 05 663 05 61

Zelena vizija

Izdelki spadajo med izdelke “Enviromental friendly” (okolju prijazni). Njihova uporabnost je večkratna, omogočana je enostavna recikliranost brez emisije CO2, kar znatno zmanjšuje obremenjenost okolja ter potrebo po surovinah.

Polipropilen; rešitev v recikliranju. Polipropilen je poleofinski polimer z dodatkom molekule propilena. Njegova poglavitna značilnost je v vsestranskosti, kar omogoča širok spekter uporabnosti. Če upoštevamo širok spekter temperaturnega območja, se njegova uporabnost še poveča.

Njegova naravna odbojnost vode in možnost dodajanja osnovnemu polimeru mu uporabnost še izboljšuje. Odporen je na slabe vremenske razmere ter na kemične spojine. Vodotesnost in posebna narava njegovih kemijskih vezi ga dela odpornega na kisline, alkalne solne raztopine, bakterije, plesni in alge, kar ga uvršča med izdelke, kjer je zahtevan visok higienski standard.

Uporaba polipropilena zagotavlja popolno reciklažo ob koncu življenjske dobe izdelka. Reciklat se lahko ponovno uporabi pri izdelavi novih plošč oziroma novih izdelkov, kar pomeni manj odpadkov in manj onesnaževanja. Prav k slednjemu v podjetju stremimo že vsa leta, saj je naš ključni cilj zagotavljati načelo RRR.

NAŠI PARTNERJI

S partnerskimi podjetji ves čas raziskujemo in razvijamo nove materiale, oblike in rešitve.
»Our virtues and our failings are inseparable, like force and matter. When they separate, man is no more.« (Nikola Tesla)

© 2015 K.M.K. Box d.o.o.. Vse pravice pridržane.